1. Nhập số lượng
2. Thông tin khách hàng
3. Thành công

Số lượng người

  • Tour nước ngoài: áp dụng từ 2 đến dưới 12 tuổi
  • Tour trong nước và tour Campuchia: áp dụng từ 6 tới 11 tuổi
  • Tour nước ngoài: áp dụng từ dưới 2 tuổi
  • Tour trong nước và tour Campuchia: áp dụng từ 2 tới 5 tuổi

HÀ NỘI - QUAN LẠN - MINH CHÂU

Thời gian: 3 ngày 2 đêm

Giá người lớn : 1,850,000

Giá trẻ em:

Giá em bé:

Tổng: 0 vnđ
Top

090.684.5555